Personage


Széll József

lawyer

The Széll family comes from Bucsu. József Széll obtained his law degree in Győr (1820).
He was sub-prefect Vasvár County (1842-1848), later the deputy Lord Lieutenant (1867-1871). He was a Member of Parliament in 1848, then between 1865 and 1868.
József Széll’s son was Prime Minister Kálmán Széll (1843-1915), and his grandson was József Széll, Minister of the Interior (1880-1956).

Information on digitization

Name of site
Bucsu
Other settlement names
Butsching, Bucsa, Bucschu, Butsu, Búcsú, Bucsina.
Place and date of birth
Bucsu, 1801.05.11.
Place and date of death
Szombathely, 1871.04.06.
Biography
Széll József Bucsuban született 1801. május 11-én. 1820-ban a Győri Királyi Jogakadémián diplomázott. 1842-től 1848-ig Vas vármegye alispánja lett. 1844-ben országgyűlési követté választották. 1848-ban Vasmegyei kormánybiztosa ezért 1850-ben hadbíróság elé idézték. 1860-ban újra alispán lett. 1865-1868 között országgyűlési képviselő. 1867-től 1871-ig Vas vármegye főispáni helytartójának nevezték ki.
1871. április 6.-án szívbaj okozta szélhüdés következtében Szombathelyen hunyt el.
Articles created
Vasvármegye alispánja (1842-1848), később (1867-1871) főispáni helytartója. Országgyűlési képviselő volt 1848-ban, majd 1865 és 1868 között.
Written sources
Széll Tamás: Tallózás Bucsu múltjában. Vasi Szemle LVI (6) 719-736 (2002),719-737.
Web page
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ll_J%C3%B3zsef_(f%C5%91isp%C3%A1ni_helytart%C3%B3) (Letöltve: 2019. 09. 06.)
File name
SM_014_E_0001.jpg
Resolution
300 dpi
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2019-09-06
Person documenting
Mukicsné Kozár Mária

In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content