Personage


Klekl, Jožef

priest, politician, editor, writer of religious texts

After finishing his theology studies in Szombathely in 1897 and his first mass in Tišina, he was chaplain in several parishes and a parish priest in Pečarovci. He retired in 1910 and moved to Črenšovci. Then began his fruitful political work, alongside his work as an editor and writer. He was the opinion leader of the Catholic Slovenes in Prekmurje, and was actively involved in the coup 1918 -1919. He was a Member of Parliament for nine years. He edited and published the first Slovenian newspapers in Prekmurje: Marijin list, Novine and Kalendarij Srca Jezušovoga, he was a priest and he collaborated with different social projects. He died in 1948 in Murska Sobota, where he is buried.

Information on digitization

Name of site
Krajna
Other settlement names
Véghely
Place and date of birth
Krajna, 13. 10. 1874
Place and date of death
Murska Sobota, 30.5 1948
Biography
Jožef Klekl je bil rojen v družino osmih otrok. Po končani osnovni šoli na Cankovi je končal nižjo gimnazijo v Köszegu, višjo gimnazijo in bogoslovje pa v Sombotelu. V duhovnika je bil posvečen leta 1897 na Tišini, kjer je bil kaplan do 1902. Kaplansko službo je opravljal še v nekaj župnijah, nato pa je je bil duhovnik v Pečarovcih (1905-1910). Tam se je zaradi bolezni upokojil in se preselil v Črenšovce kjer je aktivo deloval na različnih področjih. V Črenšovcih so izhajali prvi prekmurski slovenski časopisi, ki jih je urejal: mesečnik Marijin list (1904-1941) s prilogo za otroke Marijin ograček (1932-1940), tednik Novine (1913-1941) in Kalendarij Srca Jezušovoga (1903-1941). V prevratnih letih 1918-1919 je aktivno deloval za priključitev Prekmurja h kraljevini SHS, med 1920 in 1929 je bil večkrat izvoljen za državnega poslanca Slovenske ljudske stranke, nato pa tudi za banskega svetnika. Bil najpomembnejši prekmurski politik obdobja med obema svetovnima vojnama. Ustanovil je agrarno zadrugo, hranilnico ter sodeloval pri agrarni reformi, obenem pa je ves čas tudi deloval kot duhovnik na karitativnem in socialnem področju, pridigal, spovedoval in vodil tretji red. V času madžarske zasedbe Prekmurja je bil prisilno premeščen na Madžarsko. Umrl je 1948 v Murski Soboti kjer je tudi pokopan. Od 1994 stoji pred Kleklovim domom v Črenšovcih njegov doprsni spomenik, Kleklov portret pa je tudi na spominskem obeležju v Beltincih postavljenem 2019.
Written sources
Škulj, E. (ur.), 1995. Kleklov simpozij v Rimu. Celje: Mohorjeva družba.

Smej, J., 1996. Velikan s Krajne: Jože Klekl st. 1874-1948: ob stoletnici nove maše. Maribor: Oznanjenje.

Zver, S., 2001. Jožef Klekl, prekmurski Čedermac.Koper: Ognjišče.

Štumpf, P., 2006. Jožef Klekl st. (1874-1948) kot publicist v prizadevanju za ohranitev katoliške vere v Slovenski krajini (Prekmurju). Ljubljana: Salve.

Smej, J., 2008. Spominčice z duhovniških grobov. Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja.

Zver, S., 2019. Tebi, Slovenska krajina - ob 100-letnici združitve z matičnim narodom: slovenstvo Jožefa Klekla st. (1874 - 1948) v medvojnih dokumentih (1941 - 1945) v luči predvojnih dogodkov. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba.
Web page
www.pomurci.si; www.pomurskimuzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/bibliografije/osebne-bibliografije/klekl
File name
PMMS_063_E_0001. jpg
Resolution
300 x 300 dpi
Restrictions on use
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Date of documentation
2020-04-21
Person documenting
Metka Fujs

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content