Personage


Benko, Jožef (Josip)

factory owner, politician, fireman

The Benko family owned the pub and butcher shop in Tešanovci. In 1913, they relocated the shop to Murska Sobota and Jožef turned it into a meat plant, which developed into one of the most modern industrial plants in the country. Benko established a bank, published a newspaper, named Murska krajina, was at the head of the fire organisation, was commissioner of the Evangelical Church and was an avid hunter. He was the mayor of Murska Sobota, a councillor and Member of Parliament for two mandates, on the Narodna radikalna stranka party list. He was accused of working with the occupying forces and was sentenced to death in 1945 and shot. In 1993, he was posthumously acquitted.

Information on digitization

Name of site
Tešanovci
Other settlement names
Mezővár, Tessanócz
Place and date of birth
Tešanovci, 3. 7. 1889
Place and date of death
Murska Sobota, 15. 6. 1945
Biography
Benkovo tovarno mesnih izdelkov, ki je obratovala ves čas vojne in izdelovala konzerve za vojsko, so po 2. sv. vojni nacionalizirali. Benko je bil zaradi očitanega sodelovanja z okupatorji, pred izrednim vojaškim sodiščem obsojen na 20 let zapora, vendar je višje sodišče sodbo spremenilo v smrtno obsodbo. Ustreljen je bil 15. junija 1945 na pokopališču v Murski Soboti, kjer je tudi pokopan v družinski grobnici. Po rehabilitaciji 1993 so mu različne organizacije katerih aktiven član in podpornik je bil, izkazale pozornost s spominskimi obeležji. 2005 so v Tešanovcih, v parku, ki se imenuje po njem, odkrili Benkov doprsni kip, delo Franca Kiralya.
Written sources
Žunec, B., 1993. Josip Benko: mit in resničnost. Murska Sobota: Franc-Franc.

Gomboc, F., 2003. Jožef Benko: tovarnar in gasilec: 1989 – 1945. Murska Sobota: Prostovoljno gasilsko društvo.

Cipot, F. et al. (ur.), 2006. Josip Benko: zbornik z gradivom simpozija Tešanovci, september 2005. Moravske Toplice: Občina Moravske Toplice.

Vugrinec, J., 2015. Josip Benko: ob 70-letnici smrti. V: Lipnica, 21(134), 2015. Str. 8–9.

Grabar, G., 2016. Spominski park Josipa Benka. V: Grabar, G., (ur.), 120 let gasilstva v Tešanovcih. Tešanovci: Prostovoljno gasilsko društvo. Str. 91–95.
Sunčič, M., 2017. Josip Benko. V: Šterbenc Svetina B. et al. (ur.), Novi slovenski biografski leksikon: drugi zvezek: B – Bla. Ljubljana: ZRC SAZU. Str. 281–283.
Web page
http://www.pomurci.si/; https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEef_Benk%C5%91
File name
PMMS_116_E_0001.jpg
Resolution
300 x 300 dpi
Restrictions on use
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Date of documentation
2020-04-22
Person documenting
Metka Fujs

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content