Personage


Godina, Jožef

priest

Jožef Godina fought in Austro-Hungarian units in the First World War and, in 1918, he joined the ranks of General Maister. He collaborated in the efforts for the occupation of Prekmurje, where he was captured and sentenced to death, but managed to flee. In 1925, he finished his degree in theology and was a priest in Ljubljana and Jesenice. In 1943, he left for Rome, after that he went to the USA and, after retirement, he lived in Carinthia, Austria.
Photo: Jožef Godina, circa 1920, PMMS.

Information on digitization

Name of site
Dolnja Bistrica
Other settlement names
Alsóbeszterce
Place and date of birth
Dolnja Bistrica, 12. 3. 1898
Place and date of death
Gradec (Avstrija), 16.1. 1986
Biography
Domačija družine Godina na Dolnji Bistrici 88-89 je nepremični kulturni spomenik, EŠD 13340. Na hiši je spominska plošča v njej pa spominska soba posvečena Jožefu Godini.
Written sources
Godina, K., 2002. Zvezde odsevajo le na mirnih vodah: ob izidu knjig Miji spomini in Zgodovina madžarizacije v Prekmurju Ivana Jeriča. V: Mohorjev koledar 2002. Str. 184–189.

Griesser-Pečar, T., Kastelic, A., Križman, A., Godina, J. in Žbontar, M., 2005. Cerkev na zatožni klopi. Ljubljana: Družina.

Godina, K. in Godina, J., 2014. Prekmurje, Prekmurci – Slovenska Krajina, Slovenci. V: Stopinje 43. Str. 135–137.
File name
PMMS_028_E_0002.jpg
Resolution
300 x 300 dpi
Restrictions on use
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Date of documentation
2020-04-21
Person documenting
Metka Fujs

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content