Personage


Jerič, Ivan

priest, politician, editor

Ivan Jerič was a priest and committed supporter of the Slovenian national interests. He fought in the 1. World War. He was actively involved with the movement of the annexation of Prekmurje to the Kingdom of SHS and fought alongside General Maister. He studied theology in Maribor. He was ordained a priest in 1924. He was a parish priest in Lendava, Turnišče and Murska Sobota, dean of the deanery in Lendava, vicar general for Prekmurje and honorary canon. He was an editor for the newspaper Novine and, between 1927 and 1929, a Member of Parliament for the SLS. He is buried in Dokležovje, and, in the square in front of the church, can be found his bust.

Information on digitization

Name of site
Dokležovje
Other settlement names
Deklezsin, Murahely
Place and date of birth
Dokležovje, 4. 6. 1891
Place and date of death
Slovenj Gradec, 21. 12. 1975
Biography
Ivan Jerič je bil rojen v družini devetih otrok v Dokležovju. Po končani meščanski šoli v Lendavi se je vpisal na gimnazijo, ki pa jo je končal v Ljubljani šele leta 1920. Njegovo šolanje je prekinjalo pomanjkanje sredstev, nato pa še služenje vojaščine in prva svetovna vojna. Bil je telegrafist v enotah A-O vojske v Bosni in Hercegovini in na soški fronti. V letih 1918 in 1919 je aktivno sodeloval v slovenskem narodnem gibanju za priključitev Prekmurja h kraljevini SHS. Bil je član enote legionarjev, ki je bila na pobudo generala Rudolfa Maistra ustanovljena v Ljutomeru. Študij teologije je končal v Mariboru in bil posvečen v duhovnika leta 1924. Kot kaplan je služboval v več župnijah, dokler ni bil leta 1931 imenovan za župnika v Lendavi. Vmes je med 1926 in 1927 urejal prekmurski tednik Novine in bil državni poslanec Slovenske ljudske stranke med 1927 in 1929. Med leti 1935 in 1953 je kot župnik deloval v Turnišču, nato pa je kot upokojenec opravljal naloge župnika ali župnijskega pomočnika v Murski Soboti in po 1965 v Bakovcih. V času madžarske zasedbe Prekmurja je ostal dosledno na slovenski strani, čeprav je opravljal naloge apostolskega administratorja in nato generalnega vikarja sombotelske škofije v Prekmurju. Zaradi očitanega mu sodelovanja z »reakcionarji«, katerih snubljenje je sicer ves čas zavračal, je leta med 1946 in 1950 preživel v zaporu. S strani mariborskega škofa je bil leta 1961 imenovan za častnega kanonika. Umrl je leta 1975, pokopan je v Dokležovju. Na trgu pred cerkvijo stoji od 2012 Jeričev doprsni kip, ki je delo Viktorja Gojkoviča, v vaškem domu pa je na ogled Jeričeva spominska soba.
Articles created
Moji spomini [zbral Alojz Benkovič], 2000. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža.
Zgodovina Madžarizacije v Prekmurju [uredil Alojz Benkovič], 2001. Murska Sobota: Stopinje.
Written sources
Jerič, I., 2000. Moji spomini [zbral Alojz Benkovič]. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža.

Benkovič, A., (ur.), 2001. Zgodovina Madžarizacije v Prekmurju. Murska Sobota: Stopinje.

Jerič, I., Stanonik, V. T. in Brenk, L. (ur.), 2008. Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga. Str. 415.

Koštric, U. in Bakan, B., 2011. Popotovanja po župnijah Dolinskega: romarjev priročnik po Dolinskih župnijah, v katerih so delovali in živeli slavni prekmurski duhovniki. Beltinci: Zavod Cirila in Metoda.

Čuš, F., 2012. Vloga Štajercev in Ivana Jeriča pri pridruževanju Prekmurja matični domovini. V: Zbornik soboškega muzeja 18-19. Str. 59–70.

Kuzmič, F., 2012. Biografski portret Ivana Jeriča. V: Zbornik soboškega muzeja 18-19. Str. 55–58.

Smej, J., 2012. Moji spomini na č. kanonika Ivana Jeriča (1891-1975). V: Zbornik soboškega muzeja 18-19. Str. 71–76.
Web page
www.pomurci.si; http://www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja
File name
PMMS_025_E_0001. jpg; PMMS_025_E_0002. jpg
Resolution
300 x 300 dpi
Restrictions on use
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Date of documentation
2020-04-21
Person documenting
Metka Fujs

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content