Personage


Nagy Gáspár

poet, prose writer, editor

Gáspár Nagy was born on May 4, 1949 in Bérbaltavár. 1976-80: editor of Móra Ferenc Publishing House, 1981-1985: secretary of the Hungarian Writers' Union, 1985 - secretary of the Bethlen Gábor Foundation, from 1988 was the editor of the Hitel journal, from 2004 he was the head of the cultural editorial office of the Magyar Katolikus Rádió radio station. In 2000 he was elected a member of the Hungarian Academy of Sciences. Among other things, the 1956 revolution played an important role in his poetry. His prizes: Kossuth Prize, József Attila Prize. He died in Budapest on January 3, 2007. The photo was taken by Katalin György in the second half of the 90's. Further details: nagygaspar.hu

Information on digitization

Name of site
Bérbaltavár
Other settlement names
Baltavar, Baltavár, Baltawár, Kisbér, Kis Bér, KissBér, Kissbér, Kiss Bér, Kis-Beér, Kis-Bér, Hegyhátkisbér. DOROG
Place and date of birth
Bérbaltavár, 1949.05.04.
Place and date of death
Budapest, 2007.01.03.
Biography
Nagy Gáspár 1949. május 4-én Bérbaltaváron született. A pannonhalmi bencés gimnáziumi érettségi után a szombathelyi tanárképző főiskola népművelés és könyvtár szakán végzett. 1976-80: a Móra Ferenc Könyvkiadó szerkesztője, 1981-1985: a Magyar Írószövetség titkára, 1985-től a Bethlen Gábor Alapítvány titkára, 1988-tól a Hitel című irodalmi folyóirat szerkesztője, 2004-től a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségének vezetője volt. 2000-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagja lett. Költészetében – egyebek mellett – az 1956-os forradalom megéneklése töltött be fontos szerepet.
Az Öröknyár: elmúltam 9 éves (1983) című verse Nagy Imre jelöletlen sírjára utal. Az Új Forrás 1984. októberi számát, amelyben megjelent, bezúzatták, neki pedig le kellett mondania írószövetségi tisztségéről. A Fiú naplójából a Tiszatáj 1986. júniusi számában látott napvilágot, ami miatt a lapszámot bezúzatták, a szerkesztőket leváltották. Díjai: Kossuth-díj, József Attila-díj. Budapesten hunyt el 2007. január 3-án.
A Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díjat a Nagy Gáspár Alapítvány kezdeményezésére ez az alapítvány, valamint Budakeszi Város Önkormányzata, a Hitel folyóirat, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium, valamint Vasvár Város Önkormányzata 2014-ben alapította munkássága szellemiségéhez kapcsolódó, magas irodalmi, művészeti tevékenység elismerésére.
Articles created
Verseskötetek:
Koronatűz (1975)
Halántékdob (1978)
Földi pörök (1982)
Áron mondja (Gyermekversek Orosz István rajzaival) (1986)
Kibiztosított beszéd (1987)
Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek) (1989)
Mosolyelágazás (1993)
Fölös ébrenlétem (1994)
Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé) (1995)
Tudom, nagy nyári délután lesz (1998)
Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998) (1999)
Hullámzó vizeken kereszt (Versciklus König Róbert linómetszeteivel, magyar-német nyelvű, ford.: Kárpáti Pál) (2000)
Húsz év a kétezerből (2000)
Amíg fölragyog a jászol (Versek Keresztes Dóra illusztrációival) (2001)
…nem szabad feledNI…! (Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára) (2002)
Ezredváltó, sűrű évek (2003)
1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival) (2006)
Prózakötetek:
Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ) (1995)
Kanizsa-vár (vissza) (1999)
Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések) (2004)
Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk) (2005)
Written sources
Görömbei András: Nagy Gáspár. Monográfia.
Pozsony, Kalligram Kiadó, 2004.
Nagy Gáspár - Szakolczay Lajos: Ameddig temetetlen holtak lesznek...
Interjú, versek, fotók.
Budapest, Magyar Napló, 2008.
Tanulmányok Nagy Gáspárról.
Egyetemi jegyzet. Szerkesztette: Görömbei András.
Debrecen, DEENK Kossuth Egyetemi Kiadója, 2008.
In Memoriam Nagy Gáspár borító
"A vers mégis maga a remény"
In Memoriam Nagy Gáspár
A Nyíregyházi Főiskolán 2007. május 3-án rendezett konferencia előadásai.
Szerkesztette: János István
Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008.
Görömbei András: Nagy Gáspár
Monográfia.
Budapest, Nap Kiadó, 2009.
Web page
http://www.nagygaspar.hu/honlap/ (Letöltés ideje: 2019.12.17.)
File name
SM_006_E_0001.jpg
Resolution
300 dpi
Restrictions on use
Korlátozott.
Date of documentation
2019-12-17
Person documenting
dr. Horváth Sándor

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content