Personage


Kresznerics Ferenc

linguist, Roman Catholic priest

He was born in Ivánc, where his father was a teacher and clerk. He attended high school in Szombathely and Sopron, then studied at the Royal Academy of Philosophy in Bratislava. In 1790 he was ordained a priest. From 1791 to 1792 he served as a chaplain in Ivánc, at which time he met József Sigray. His most significant research was in Hungarian linguistics. He taught for twenty years (1793-1812) at Szombathely.
In 1831 he was elected a member of the Hungarian Academy of Sciences.
His main work is a dictionary of root words of the Hungarian language containing nearly 80 thousand entries (1831). Its significance is that it took into account the vernacular, phrases, and local names.

Information on digitization

Name of site
Ivánc
Other settlement names
Ivanc, Ivancz, Iváncz, Iwancz, Ivántz
Place and date of birth
Ivánc, 1766.02.24.
Place and date of death
Ság, 1832.01.18.
Biography
Iváncon született 1766. február 24-én. Szombathelyen és Sopronban járt középiskolába, majd a pozsonyi királyi filozófiai akadémián filozófiát, matematikát és teológiát hallgatott (1785–1790), tanulmányai befejezése után pappá szentelték (Szombathelyen, 1790. aug. 24-én; első szentmiséjét Szentgotthárdon tartotta), Pesten bölcsésztudori oklevelet szerzett (1794). Húsz éven át (1793-1812) tanított a szombathelyi líceumban 1831-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották.
Ságon (ma Celldömölk része) halt meg 1832. január 18-án.

Fő műve a Magyar Szótár Gyökérrenddel és Deákozattal (1831) c. gyökszótár, amely az ún. gyökelmélet alapján készült. A gyökelmélet lényege, hogy a szavak az utólag kikövetkeztetett, általában egy tagú gyökök (alaptövek) alapján fejlődnek, s e gyökök alapján, hangtani és egyéb változásokkal alakulnak ki a napjainkban is használt szócsaládok. A gyökelmélet alapján készült lexikon nem a szavakat, hanem a gyököket (= szótöveket) sorolta betűrendbe, a kiemelt gyökér után egy bokorba gyűjtötte a szó képzett változatait, amelyeket „deákozatokkal” (azaz latin megfelelőkkel) látott el vagy magyarázott, utána pedig közölte a szó történeti vagy/és tájnyelvi változatait.
Articles created
Magyar Szótár gyökérrenddel és deákozattal. Készítette K. F., szombathelyi megyebéli pap, sági plébános. I–II. köt. (Buda, 1831–1832). 
Written sources
Balázs Géza: Páhuzamos életutak. Két KF, Kresznerics Ferenc és Kazinczy Ferenc. Vasi Szemle 2017/2.
TÓTH Péter: Nevek, szóeredeztetések, népetimológiák. Kresznerics Ferenc kézirataiban és szótárában. In: http://nevarchivum.klte.hu/nevarchivum/konyvtar/helynev/tanulmanyok/tothp.doc
Web page
http://www.nevpont.hu/view/6810%20 (Letöltés ideje: 2019. 10. 14.)
File name
SM_051_E_0001.jpg
Resolution
300 dpi
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2019-10-01
Person documenting
Mukicsné Kozár Mária

In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content