Personage


Békássy Ferenc

poet, writer

Hungarian poet, essayist, hussar. Descendant of old noble families. He studied and graduated in England. He was a member of the Cambridge Apostles, an exclusive club of the most prominent members of Cambridge University. His first poems were published in England. He wrote both in English and Hungarian: poetry, essay, study. At the outbreak of World War I, he returned home and entered the 7th Army Hussar Regiment of Pápa. At the age of 22, he died a heroic death on the Eastern Front. He was forgotten at home, but for a long time, he was the best known Hungarian poet in England. His rediscovery in Hungary began in the early 2000s.

Information on digitization

Name of site
Zsennye
Other settlement names
Kis-Sennye, Kis Sennye, Kiss Senye, Kiss-Sennye, Kiss Zsennye, Kisch-Schennye, Kis Senye, Kis-Zsennye, Senye, Schenye. NAGYZSENNYE Nagy-Sennye, Nagy Sennye, Nagy-Zsennye, Nagy Zsennye, Nagy Senye, Nagy-Schennye, N: Senye, Senye, Schenye, Zsenye.
Place and date of birth
Zsennye, 1893.04.07.
Place and date of death
Dobronuc, 1915.06.25.
Biography
Békássy Ferenc ősi nemesi családok leszármazottjaként született 1893. április 7-én Zsennyén. Apja Békássy István főispán, anyja Bezerédy Emma haladó gondolkodású, nagy műveltségű szülők, gyermekeiket Angliában tanítatták. Békássy Ferenc középiskolai tanulmányait a dél-angliai Bedales Schoolban végezte, majd 1911-től a Cambridge-i Kings College-ban folytatott irodalmi és történelmi tanulmányokat. Itt diplomázott. Tagja volt a Cambridge egyetem legkiválóbb tagjait tömörítő zártkörű klubnak, az Apostolok Társaságának. Itt került szoros barátságba az angol elit legkiválóbb tagjaival. Neki köszönhetjük az első hiteles angol nyelvű tanulmányt Adyról és Babitsról. Angolul és magyarul is írt. Angolul írt verseinek posztumusz kötetét, az Adriaticát a nagy regény- és esszéíró, Virginia Woolf adta ki 1925-ben. Az I. Világháború kitörésekor hazajött, és bevonult a pápai 7. honvéd huszárezredbe. 22 éves korában a keleti fronton, Dubronucnál 1915. június 25-én hősi halált halt. Rövid, de annál tartalmasabb életében négy kötete jelent meg magyarul, egy angolul. Alkotói pályájának nagy része posztumusz látott napvilágot. Egybegyűjtött írásai 2010-ben, szerelmes levelei 2013-ban jelenhettek meg. Összes műveit 2018-ban adták ki, Weiner Sennyey Tibor szerkesztésében. Hamvait a tömegsírból hazahozták. A zsennyei kastély parkjában van eltemetve. Síhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007-ben a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.Békássy Ferenc magyarországi újrafelfedezése a 2000-es évek elején kezdődött. Itthon sokáig elfeledett, Angliában sokáig a legismertebb magyar költő volt. Nevét a Cambridge-i King’s College kápolnájában – az angol hősi halottaké alatt – külön emléktábla őrzi.
Articles created
Elmerült sziget. Versek (Budapest, 1915, Franklin)
Békássy Ferenc hátrahagyott írásai. Fantáziák és gondolatok I–II. (Budapest, 1916, Lampel)
Tanulmányok és jegyzetek I. Írókról és irodalmakról (Budapest, 1917, Lampel)
Adriatica and other poems (Közreadta: Leonard és Virginia Woolf; London, 1925, Hogarth Press)
Egy angol magyar műveltségközvetítő. Válogatás Békássy Ferenc hátrahagyott írásaiból (Vál. és szerk.: Éder Zoltán; Budapest, 1989, Nemzetközi Hungarológiai Központ)
Békássy Ferenc egybegyűjtött írásai (Szerk. és utószó: Weiner Sennyey Tibor; Budapest, 2010, Irodalmi Jelen Könyvek – Aranymadár Alapítvány)
Békássy Ferenc szerelmes levelei (Fordította: Balogi Virág. Szerk.: Gömöri György és Weiner Sennyey Tibor; Budapest, 2013, Aranymadár Alapítvány)
Békássy Ferenc összes műve (Szerk. és utószó: Weiner Sennyey Tibor; Budapest, 2018, Magyar PEN Club – Aranymadár Alapítvány)
Written sources
Weiner Sennyey Tibor: A zsennyei angol költő. Életünk, 2006/3.
Weiner Sennyey Tibor: Költő és huszár – Békássy Ferenc első teljes életrajza. Vasi Szemle, 2009/6.
Web page
Békássy Éva Békássy Ferencről a Szombathelyi Televízióban 1996. https://www.youtube.com/watch?v=OLsOC2k0ni4 (Letöltés ideje: 2020.03.19.) Ki volt Békássy Ferenc? | Weiner Sennyey Tibor előadás Tokajban 2018 https://www.youtube.com/watch?v=q4baHt3lnVY (Letöltés ideje: 2020.03.19.)
File name
SM_125_E_0001.jpg; SM_125_E_0002.jpg
Resolution
300 dpi; 300 dpi
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2020-03-19
Person documenting
Nagy Endre

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content