Personage


Pavel, Avgust

linguist, literary historian, ethnologist, poet

Avgust Pavel was born in Cankova, where stands the house he was born in. Later, his family moved to Skakovci and from there to Potrno (Laafeld in Austria). Avgust finished (secondary) school in Szentgotthárd and Szombathely and went to study linguistics at the university in Budapest, where he earned his doctor's degree. He taught at multiple schools and, after 1920, he taught at a secondary school in Szombathely. He was curator of a museum, where he founded the magazine called Vasi Szemle. Pavel is the author of several academic articles on linguistics and ethnology, he wrote poems, translated, and worked to collect and preserve the cultural heritage of the wider cross-border areas.

Information on digitization

Name of site
Cankova
Other settlement names
Vashidegkút, Kaltenbrunn
Place and date of birth
Cankova, 28. 8. 1886
Place and date of death
Sombotel, 2. 1. 1946
Biography
Dr. Avgusta Pavla so poimenovali sina treh domovin, saj je s svojim življenjem in delovanjem povezal slovenski, madžarski in nemški kulturni prostor. Študiral je madžarščino, latinščino in primerjalno slovansko jezikoslovje. 1909 je napisal znanstveno študijo o glasoslovju cankovskega narečja, v madžarščino prevedel je Cankarjev roman Hlapec Jernej in njegova pravica, napisal je prekmursko slovnico, ki pa je izšla šele 2013. Poleg jezikovnih tem je bilo v središču njegovega zanimanja domoznanstvo ter ohranjanje in zbiranje gradiva za sombotelsko muzejsko zbirko. Pavlovo posredovanje je preprečilo madžarskim oblastem, da v času okupacije niso iz Murske Sobote odpeljali muzejske zbirke Prekmurskega muzejskega društva na temelju katere je bil 1955 ustanovljen Pomurski muzej. Pavlov doprsni kip stoji pred muzejem v Sombotelu in v parku pred njegov rojstno hišo na Cankovi. Po njem se imenuje muzej v Monoštru, v Pavlovi hiši v Potrni pa je kulturno središče Slovencev na avstrijskem Štajerskem. Pavlova rojstna hiša na Cankovi iz 1837 je spomenik kulturne dediščine vpisana v register z ešd 6853.
Articles created
Pavlič, A., 2003. Bibliografija Avgusta Pavla: Predstavitev izbranega gradiva Avgusta Pavla. Zorko, Z. in Pauko, M. (ur.). Avgust Pavel, Maribor: Slavistično društvo. Str. 145-151.
Written sources
Izbor slovenske literature:

Novak, V., 1994. Avgust Pavel. V: Enciklopedija Slovenije 8. Ljubljana: Mladinska knjiga. Str. 276.

Székely, A. B., 1994. O Avgustu Pavlu - v petih tezah. V: Od Rabe do Mure: narodnosti na obeh straneh meje, Monošter: Zveza Slovencev na Madžarskem. Str. 20–57.

Das Pavel-Haus = Pavlova hiša = A Pável - Ház = O Paveliskero kher = The Pavel House, 2000. Graz: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark = Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko.

Zorko, Z. in Pauko, M. (ur.), 2003. Avgust Pavel. Maribor: Slavistično društvo.

Jesenšek, M. (ur.), 2003. Avgust Pavel: Prekmurska Slovenska slovnica: Vend nyelvtan. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.

Jesenšek, M. (ur.), 2007. Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.

Kozar-Mukič, M., Pável, J. in Illés, P., 2011. Valaki ránk üzent = Nekdo nam je poslal glas = Uns tat es jemand kund. Pável Ágoston Emlékkiállítás születésének 125. évfordulóján. Spominska razstava ob 125-letnici rojstva Avgusta Pavla. Gedänchtnisausstellung anlässlich des 125. Geburtstages von August Pavel. Szombathely: Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága.
Web page
www.pomurci.si; https://sl.wikipedia.org/wiki/Avgust_Pavel; https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi406902/; https://commons.wikimedia.org/wiki/%C3%81goston_P%C3%A1vel
File name
PMMS_017_E_0001.jpg
Resolution
300 x 300 dpi
Restrictions on use
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Date of documentation
2020-04-22
Person documenting
Metka Fujs

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content