Intangible Heritage


Theatrical acting in Rábagyarmat

lectures and presentations

Rábagyarmat

The first play in the village was performed on September 26, 1920, during the firefighter's flag-celebration ceremony. From the 1930s, two young teachers, Jenő Musits and Ernő Nagy, were the organizers of the artistic lectures, along with the local chaplains. Between 1940 and 1945, the plays were organized by the Levente Association (military pre-training for boys) and the KALOT (Catholic village boys' association). Between 1945 and 1948 the plays were performed by the amateur artists of Rábagyarmat. László Ács, arrived to the village in 1954. On February 20, 1955, the first play was premiered by the new acting group, which Ács led until 2010, when his son, Miklós Ács, took over.

Information on digitization

Name of site
Rábagyarmat
Other settlement names
Gyarmat, Gyarmath, Ruprecht
Conveyance of tradition, knowledge or activity
amateur theater group
Specialist description
Az első színdarabot 1920. szeptember 26-én játszották a faluban a tűzoltók zászlószentelési ünnepségén. Ez első nyomtatott híradás 1927. január 23-án a Rábavidék c. újságban jelent meg a rábagyarmati színjátszásról. Az előadások a kocsmában vagy a kocsma udvarán voltak. Ezután rendszeresen adtak elő népszínműveket a faluban. Az 1920-as években a Körmenden élő Csite Károly tisztviselő színműveit játszották. Az 1930-as évektől két fiatal tanító – Musits Jenő és Nagy Ernő – voltak a műkedvelő előadások szervezői a helyi káplánokkal együtt. 1940-1945 között a Levente Egyesület (fiúk katonai előképzője) és a KALOT (katolikus falusi fiúk egyesülete) szervezte az előadásokat. 1945 és 1948 között látványos, dalos vígjátékok voltak a kedveltek, amelyeket a Rábagyarmati Műkedvelők adtak elő. 1954-ben érkezett a faluba Ács László tanító. 1955. február 20-án adta elő rendezésében az első darabot az új színjátszó csoport, amelyet 2010-ig vezetett. Ekkor fia, Ács Miklós vette át a vezetést.
Written sources
Ács László: Falusi Thália. A rábagyarmati színjátszás krónikája 1. rész. Vasi honismereti és helytörténeti Közlemények 1987. Szombathely, 1987. 2. sz. 72-80.
Ács László: Falusi Thália. A rábagyarmati színjátszás krónikája 2. rész. Vasi honismereti és helytörténeti Közlemények 1988. Szombathely, 1988. 1. sz. 53-63.
Web page
https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/rejto-jelenetek-rabagyarmati-szinjatszok-eloadasaban-2261157/ (Letöltés ideje: 2019. 03. 31.)
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2019-03-31
Person documenting
Mukicsné Kozár Mária

In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content