Intangible Heritage


Legend from Ostffyasszonyfa

oral tradition and folk verse

Ostffyasszonyfa

The legend of Ostffy Miklós in the Scythe House is about a local landlord who stuck to his Protestant faith during the Counter-Reformation. Ostffy's castle was destroyed by the Austrian emperor's troops. He escaped but was later captured. According to the legend, he was locked in the scythe house in Vienna, where scythes cut up the prisoners. Ostffy, however, stayed by the wall and sang the Church song 438, “See, Lord, my cause” all night long. The Emperor saw the act of God in this wonderful deliverance. He freed Ostffy and returned his confiscated property. In fact, he was imprisoned in Bratislava and released based on his application to the Sopron national assembly of 1681.

Information on digitization

Name of site
Ostffyasszonyfa
Other settlement names
Ostffi Aszszonfa, Ostfi Aszszonfa, Ostffi Aszszonyfa, Ostffy Aszonfa, Aßonyfa, Oschtfi-Aßonyfa, Ostfi Asszonyfa, Ostfi aszonfa, Ostffy Aßonyfa, Ostfi Aszszonyfa, Aszszonyfa, Osztfi Bóldog Aszszonyfa, Ostfő-Aszszonyfa
Conveyance of tradition, knowledge or activity
Miklós Ostffy
Specialist description
Az Ostffy Miklós a kaszaházban című monda az ellenreformáció idején protestáns hitéhez ragaszkodó helyi földesúrról szól. Az osztrák császár seregei Ostffy várát is lerombolták, ő elmenekült, de elfogták. A monda szerint Bécsben a kaszaházba zárták, amelyben kaszák vágódtak össze és a foglyot összeaprították. Ostffy azonban a fal mellett maradt és egész éjjel énekelte a „Lásd meg, Uram, én igyemet” 438. számú egyházi éneket. A császár Isten ujját látta ebben a csodás szabadulásban. Ostffyt szabadon bocsájtotta és elkobzott javait is visszaadta. Valójában Pozsonyban volt bebörtönözve és az 1681. évi soproni országgyűléshez intézet kérvénye alapján bocsájtották szabadon.
Written sources
Payr Sándor: Szenczi Fekete István, a hitehagyott püspök. Sopron, 1918. 86.
Web page
http://ostffyasszonyfa.hu/.viwo/users/content/2015/11/ostffymiklos.pdf?dl=true (Letöltve: 2019. 10. 18.) https://medit.lutheran.hu/files/1_Payr_15_Szenczi_Fekete.pdf (Letöltve: 2019. 10. 18.)
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2018-10-18
Person documenting
Mukicsné Kozár Mária

In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content