Intangible Heritage


Kercaszomor saying

oral tradition and folk verse

Kercaszomor

“Devils will take you like Turks took away Balázs Pap!” Historical sources also support oral tradition,
for, in the 17th century, the Turks indeed carried off a person named Balázs Pap from Szomoróc.

Information on digitization

Name of site
Kercaszomor
Other settlement names
Kercza, Kercsicza, Kercscha, Kertza, Kerchicza. Szomoróc, Szomorocz, Szomorotz, Szomorócz, Szomorovczi, Somorócz.
Conveyance of tradition, knowledge or activity
József Kovács parish priest
Specialist description
„Elvisznek az ördögök, mint Pap Balázst a törökök!” A történeti források is alátámasztják a szájhagyományt, ugyanis a 17. században valóban elhurcoltak egy Pap Balázs nevű személyt Szomorócról a törökök.
Written sources
Magyar Zoltán: Őrségi mesék és mondák. Magyar népköltészet tára XV. Budapest, 2013.
Web page
http://real.mtak.hu/9986/1/Orseg_nyomda_beliv_pdfa.pdf . (Letöltés ideje: 2019. 03. 27.)
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2019-03-27
Person documenting
Mukicsné Kozár Mária

In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content