Intangible Heritage


Description of thrush-catching in the Slovenian dialect of Apátistvánfalva

traditions and customs

Apátistvánfalva

The first Slovenian scholar of the Slovenes in Hungary, recorded phonetically the process of thrush-catching in Hungarian and in the Slovenian dialect of Apátistvánfalva. He documented thereby the typical phonetics, sentence structure and words of the local dialect in the 1940s.

Information on digitization

Name of site
Apátistvánfalva/Števanovci
Other settlement names
Istvánfalu, Istvánfalva, Balázsfalva, Stephelsdorff, Stephanovczy, Ischtwánfalu, Stephansdorf, Istvanfalu, Stepheldorf, Stephanovczy, Stefansdorf, Stefelsdorf
Conveyance of tradition, knowledge or activity
Ágoston Pável (1886-1946)
Specialist description
A magyarországi szlovének első hivatásos tudósa magyarul és apátistvánfalvi szlovén nyelvjárásban – fonetikusan – jegyezte le a rigófogás menetét. Dokumentálva ezzel a helyi nyelvjárás jellegzetes hangtanát, mondatszerkesztését és szavait az 1940-es években.
Written sources
Pável Ágoston, Rigászás a Vendvidéken és az Őrségben. A Néprajzi Múzeum Értesítője, 1942/2, 141-163. (Lov na brinjevke v Slovenski krajini in v Őrségu)
M. Kozár Mária, Pável Ágoston hozzájárulása a szlovén tudományos kutatásokhoz. Vasi Szemle 2017/3, 353. (Prispevek Avgusta Pavla k slovenskim znanstvenim raziskavam.)
File name
SM_002_D_0001.jpg
Resolution
300 dpi
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2018-09-26
Person documenting
Mukicsné Kozár Mária

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content