Built Cultural Heritage


St. George's Church in Ják

sacred architecture

Ják, Szabadnép u. 27.

1256

A Roman Catholic church, formerly a Benedictine church. The church and the monastery were founded in 1214 by Márton Jáki Nagy, a rich nobleman. The church was completed in 1256 in Romanesque style with Gothic elements. In the 17th century, after a lightning damage, it was rebuilt by abbey Ferenc Folnay. In 1896-1904 it was restored by Frigyes Schulek and László Gyalus. Neo-Roman altars were erected replacing the Baroque altars. In 1937, the frescoes of St. George and those under the southern tower were restored. On the Gothic altar there are four pictures (Peter, Paul, Bartholomew, Saint John). The church will be renovated: 2018-2021. Archaeological excavations are underway.

Information on digitization

Name of site
Ják
Other settlement names
Jak, Jaak, Jaák, Ják, Gyak, Jáák, Sanct Georgen, Sankt Georgen, St. Georgen, St. Jörgn, Sz. Georgen
Identification number of unit
8941
Location
Ják, Szabadnép u. 27.
Persons or organizations tied to history of unit of built cultural tradition
Szent György védőszent, Folnay Ferenc apát
Protection status of unit
műemléki védelem alatt áll (8941, 7755)
Specialist description
A templom teljes hossza 38,5 m, külső szélessége 20,5 m, a torony magassága 36 m, a falak vastagsága 1,5-2 méter között van.
Stílusa alapvetően román, de már megjelennek a gótikus elemek is. Fellelhető a gyönyörű díszítésekben az észak-francia, normann hatás, valamint a burgundi, a bambergi dóm kőfaragók hatása is. A felszentelést Omodé győri püspök és Favus pannonhalmi főapát végezték 1256-ban. (A szentelést az alapító nem érhette meg.) Ezt örökíti meg a déli torony alatt látható egyik freskótöredék. A jáki templom előtt temetési jelenet látható. 1626-ban Erdődy Bálint és Zsigmond megegyeztek, hogy a templomot kijavítják. Valószínűleg ezen restaurálás emlékét őrzi egy szívben látható név és évszám (Theodosius Duchon 1637) a főhajó egyik északi ívében. Egyéb barokk-kori festésmaradvány is fellelhető a templomban. A 17. század közepén az épületet villámcsapás érte, és erősen megrongálta a templom déli részét. Három déli pillért és a főhajófal nagyobb részét újjá kellett építeni. Ez a hatalmas munka Folnay Ferenc apát nevéhez fűződik (1643-1666). A templom déli kertjébe vezető ún. Folnay-kapu is ekkor épült. Vaskapuját Pölöskei József készítette 1970-ben. 1896-1904-ig tartott a templom történetében a második legjelentősebb helyreállítási munka (Magyarország ezeréves fennállásának emlékére). A munkálatokat Schulek Frigyes és Gyalus László vezette. A következő fontosabb teendők: lebontották a déli hajó fölé emelt, Folnay idejében épített emeleti részt. Felfalazták a barokk korban nyitott ablakokat. A barokk oltárok helyett neoromán oltárokat emeltek. Megújították az áldoztató rácsot, a szószéket és az egykori kegyúri karzat mellvédjét. A szentélytől kiindulva a kórusig új boltozatot készítettek a főszentély mintájára. Ugyanígy a déli hajóban is. A tornyokat is visszabontották a kórusmagasságig. Nagyon sok eredeti kőfaragványt múzeumi megőrzés végett kivettek. Ez a restaurálás az egész templomot érintette.
1902-ben Angster József és fia - pécsi orgonaépítők - új orgonát készítettek. A padok és a sekrestye berendezései Budapesten készültek a Gregersen cégnél. A tetőszerkezet Trummer János szombathelyi ácsmester munkája.
2012-ben elkészült a templom északi apszisának félbemaradt restaurálása, és egyéb külső restaurálások. Ekkor cserélték le a templomtető cserépborítását.
2018 és 2021 között a templomot kívül és belül felújítják. Körülötte régészeti ásatásokat végeznek.
Written sources
Dercsényi Dezső: A jáki templom. Budapest, 1979.
Web page
http://www.vasiertektar.hu/hu/s/839/jaki-templom (Letöltés ideje: 2019.10.07.)
File name
SM_055_C_0001.jpg; SM_055_C_0002.jpg
Resolution
300 dpi; 300 dpi
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2019-10-07
Person documenting
Mukicsné Kozár Mária

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
English
Skip to content