Built Cultural Heritage


Romanesque church in Csempeszkopács

sacred architecture

Csepeszkopács, Árpád tér 11.

13th century

It is one of the Hungarian masterpieces of Romanesque rural architecture. Both architectural mass and detailing of the one-nave church are evoking the elements of the Ják church on a smaller scale. On the northern wall of the ship there is István Dorfmeister's Trinity picture in a rococo frame. A wooden statue of St. Michael the Archangel is located on the gable. The wall paintings inside the church are from the 13th-15th century. The north side depicts the falling into sin and the south side depicts the redemption, while the sanctuary shows the allegorical representation of faith, hope, and love. The triumphal arch is decorated with Renaissance motifs.

Information on digitization

Name of site
Csempeszkopács
Other settlement names
Csempesz, Cschempéß, Csempész, Csempeß, Csempeßi, Tsempesz, Kopács, Kopocsch, Kopacs, Kapáts, Kopáts, Copáts
Main building material
brick
Identification number of unit
8868
Location
Csepeszkopács, Árpád tér 11.
Protection status of unit
Műemléki védelem
Jurisdiction
római katolikus egyház
Specialist description
A románkori falusi építészet egyik magyarországi remeke. 1250-ből már van forrásunk egy helyi templomról. Téglából épült, falazatából római kori téglák és sírkőmaradványok kerültek elő. Az egyhajós, mesterséges dombon, szabadon álló templom funkciójában, valamint építészeti tömeg- és részletképzésében egyaránt, kicsinyítve a Jáki kegyúri templom hatását mutatja. A hajó északi falán Dorfmeister István Szentháromság című képe látható rokokó keretben, oromzatán Szent Mihály főangyal fából faragott szobra áll. A belsejében látható falképek a 13.-15. századból valók. Az északi oldalon a bűnbeesést, a délin pedig a megváltás ábrázolják, míg szentélyben a hit, a remény és a szeretet allegorikus ábrázolása látható. A diadalívet reneszánsz motívumok díszítik.
File name
SM_019_C_0003.jpg; SM_019_C_0004.jpg; SM_019_C_0005.jpg; SM_019_C_0006.jpg; SM_019_C_0007.jpg; SM_019_C_0008.jpg
Resolution
300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2020-01-13
Person documenting
dr. Horváth Sándor

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content