Built Cultural Heritage


Na Plesi archaeological site

archaeology

Njive vzhodno od kompleksa nekdanje tovarne Mura, ledina Plese.

Prehistory – Copper Age, Early Bronze Age, Early and High Middle Ages, Modern Period

In the Plese fallow, in Murska Sobota, a multi period archaeological site was found. The discovery unearthed debris from settlements from the Copper Age and, to a lesser degree, from the Bronze Age and the Modern Period. The biggest surprise was finding a burial site from the early Middle Ages (8th-10th century), with a new method of Slavic burial in mounds. Among the findings, the women’s jewellery stands out (necklaces and earrings) as do the knives and belt clips for men.

Information on digitization

Name of site
Murska Sobota
Other settlement names
Muraszombat, Sobota
Main building material
/
Identification number of unit
EŠD 21030
Location
Njive vzhodno od kompleksa nekdanje tovarne Mura, ledina Plese.
Persons or organizations tied to history of unit of built cultural tradition
Pomurski muzej Murska Sobota
Protection status of unit
Enota je zavedena kot spomenik pri ZVKDS.
Jurisdiction
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Maribor
Specialist description
Na ledini Plese v Murski Soboti je bilo odkrito veččasovno arheološko najdišče. Odkriti so bili naselbinski ostanki iz bakrene dobe in manjši meri bronaste dobe ter naselbinski ostanki iz visokega in novega veka.
Največje presenečenje pa je bila najdba grobišča iz zgodnjega srednjega veka (8. – 10. stoletje) na katerem je bil najden tudi do zdaj pri nas nov način pokopa v gomili. Med najdbami izstopa ženski nakit (ogrlice in uhani), pri moških pa noži in pasne spone.
Written sources
Sankovič, S., 2018. Za vedno na Plesah – prvi Slovani v Soboti. Murska Sobota: Pomurski muzej.
File name
PMMS_075_C_0001.jpg; PMMS_075_C_0002.jpg; PMMS_075_C_0003.jpg; PMMS_075_C_0004.jpg; PMMS_075_C_0005.jpg; PMMS_075_C_0006.jpg
Resolution
300 x 300 dpi
Restrictions on use
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Date of documentation
2020-04-21
Person documenting
Samo Sankovič

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
English
Skip to content