Built Cultural Heritage


Lendava synagogue

sacred architecture

Spodnja ulica 5, 9220 Lendava

1866

In 1866 began the construction of the present synagogue, which is the only synagogue in Slovenia besides the Maribor synagogue. There is a permanent memorial exhibition on the Jewish population in Lendava and Prekmurje, as well as a permanent exhibition by Dan Reisinger, an Israeli graphic artist and painter, entitled Scrolls of Fire.

Information on digitization

Name of site
Lendava/Lendva
Identification number of unit
8370
Location
Spodnja ulica 5, 9220 Lendava
Persons or organizations tied to history of unit of built cultural tradition
Sinagoga Lendava
Protection status of unit
Spomenik lokalnega pomena
Jurisdiction
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Specialist description
Leta 1866 so v času službovanja rabina Mojzesa Schacherlesza začeli z gradnjo sinagoge, ki stoji še danes in je poleg mariborske edina v Sloveniji. Preprosto, a vendar čudovito, enonadstropno monolitno zgradbo na skoraj kvadratni osnovi pokriva štirikapnica, fasado členijo le pilastri in konkavni venec pod streho. V sinagogi je bilo 80 sedežev za moške in v galerijskem delu 60 sedežev za ženske. Danes krasi notranjost šest v pozlato odetih železnih kaneliranih stebrov s korintskim kapitelom, ki podpirajo galerijo. Od prvotne opreme je ostala le ura. Kot sakralni objekt je sinagoga delovala do leta 1944, ko so po izgonu židov verske obrede opustili. Po desetletjih degradacije je bila v 90. letih 20. stoletja in v prvem desetletju novega tisočletja sinagoga prenovljena in danes služi kot razstavni ter prireditveni prostor. V njej je na ogled tudi stalna spominska razstava o lendavskih in pomurskih Judih ter stalna razstava Ognjeni zvitki izraelskega grafika in slikarja Dana Reisingerja.
Web page
sinagoga-lendava.si
Resolution
300 dpi
Restrictions on use
Brez omejitev
Date of documentation
2019-04-25
Person documenting
Tadeja Andrejek

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content