Built Cultural Heritage


Calvary in Kenyeri

sacred architecture

Kenyeri hrsz. 71.

1731

Countess Cziráky József and Borbála Barkóczy erected this Calvary on an artificial hill. When Count Cziráky married her she was not a noblewoman, and she made a promise of building the Calvary hoping for ennoblement in return. After being accepted in the Order of the Starry Cross, she built the Calvary in 1731. Sandstone was used untilthe 20th century to make the statues of Mary, Mary Magdalene and the Apostle John as well as the three crosses. In the 20th century, these were replaced by wooden crosses - with tin Christ and the two thieves. The locals regularly held private and minor communal worship here. The Calvary was included in the processions’ routes. It was last restored in 2014.

Information on digitization

Name of site
Kenyeri
Other settlement names
Kenyeri, Kenyéri, Kenyery. Kecskéd, Rábakecskéd
Main building material
brick, wood, tin
Identification number of unit
8981
Location
Kenyeri hrsz. 71.
Persons or organizations tied to history of unit of built cultural tradition
Gróf Cziráky József és neje Barkóczy Borbála
Protection status of unit
műemléki védelem
Specialist description
Gróf Cziráky Józsefné, Barkóczy Borbála hálából állíttatta a mesterséges dombra épített kálváriát. Nem nemesként vette feleségül Cziráky gróf és ő abba a reményben, hogy nemesítik, tett erre ígéretet. Miután az csillagkeresztes udvarhölggyé nevezte, 1731-ben megépíttette a kálváriát. A fallal körülvett kálvárián a 20 századig nemcsak Mária, Mária Magdolna és János apostol szobrai készültek homokkőből, hanem a három kereszt is. A 20. században ezek fakeresztekre cserélték – Pléh Krisztussal és a két lator bádogból kivágott, festet alakjával. A helyiek rendszeresen tartottak itt magán és kisebb közösségi ájtatosságokat. A körmenet útvonal is érintette. Utoljára 2014-ben restaurálták.
Written sources
Szilágyi István: Kálváriák. Corvina Kiadó, 1980.
Dr. Horváth István: Kenyeri-Kecskéd története, Kézirat
File name
SM_057_C_0001.jpg;
Resolution
300 dpi
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2020-02-27
Person documenting
dr. Horváth Sándor

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content