Archive Material


Privilege letter of Turnišče market town

document

Bánffy László and István

1548. 09. 02.

parchment

The inhabitants of Turnišče never considered themselves ordinary villagers. Even today they call themselves “Varašanci”. The word comes from the Hungarian word for “market town”. According to Dr. Andrej Hozjan, Turnišče was probably given the rank of a market town as early as in the 16th century. PAM holds a letter of privilege dated September 2, 1548, issued by László and István Bánffy, in the Castle of Dolnja Lendava. By this letter they confirmed the special privileges granted by their predecessors, privileges the neighboring settlements did not have. E.g. the residents of the market towns were exempt from paying taxes, could choose their judges and had the right to hold a fair anytime.

Information on digitization


Name of site
Turnišče
Other settlement names
Bántornya, Törnišče
Length
1 kos
Place of origin/discovery
grad Dolnja Lendava
Specialist description
Statusna stopnja »trg« v slovenskem historičnopravnem izrazju (kot oblika krajevne samoupravne samostojnosti takega kraja nasproti okoliškim vasem) na ozemlju države krone sv. Štefana (v madžarskem kraljestvu) ustreza madžarskemu historičnopravnemu izrazu mezőváros (mestece, podeželsko mesto). V slovenskem izrazoslovju vsebinsko ustrezno prevedeno pa ga moramo – enakovredno konkretnim historičnim razmeram – prevajati kot »privilegirani trg«. Tak status je dotedanja vas Turnišče skoraj zagotovo pridobila bodisi celo že v 14., bodisi – kar je najverjetneje – v toku 15. stoletja. V urbarju zemljiškega gospostva Dolnja Lendava za časa lastnika Janeza/Ivana (madž. János) Bánffy iz leta 1524 se Turnišče omenja kot trg – oppidum Thornysthya. Od tega leta naprej se v raznih virih konstantno omenja kot trg oz. oppidum. Prvotna listina o dodelitvi privilegija je neznana, a sklepanje o tem je povsem upravičeno glede na tekst prve konkretno znane potrditve tega privilegija, v katerem se izdajatelja jasno sklicujeta na pravice, ki so jih kraju podelili »njuni predniki«/antecessores. Prva tekstno ohranjena listina, v kateri so našteti privilegiji in obveze prebivalcev trga Turnišče, je bila izdana dne 2. septembra 1548 na gradu Dolnja Lendava, v latinskem jeziku. Z njo sta tedanja solastnika slabe polovice trga László, tedanji veliki župan županije Zala, in István Bánffy, skupna gospodarja približno polovice prebivalcev trga – njunih podložnikov (drugo polovico je kot zapisano imel Franc Batthyány), le-teh oprostila nekaterih dajatev ter jim priznala določene privilegije.
Name of institution or personage holding object; identification number of object
Pokrajinski arhiv Maribor /Maribori Területi Levéltár SI_PAM/0001 Zbirka listin SI_PAM/0001_01110
Written sources
Varašanci – prekmurski meščani: trg Turnišče v arhivskih virih. Katalog k razstavi, zvezek 36, 2011. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.
File name
PAM_119_B_0001
Resolution
300 x 300 dpi
Restrictions on use
brez omejitev
Date of documentation
2019-09-24
Person documenting
Gordana Šövegeš Lipovšek

Photo gallery


3D visualisation of the digitised material


View 3D visualisation

In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content