Archive Material


Municipal data of the 1828 national census.Jáák

document

Vas County Authority

1828

Paper

The 1828 census corresponds to today 's tax return form. The unit is the head of the taxpayer family. The list contains the number of peasant farms, the size of the cultivated area, the varieties of crops, the different ways and costs of production in each region.

Information on digitization


Name of site
Ják
Size description
A füzet szélességének mérete kinyitott állapotban.
Length
24 pagina
Place of origin/discovery
Szombathely
Specialist description
Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. Az egyes felvételi egységek az adófizetésre kötelezett családok fejei. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági és szőlőművelési bérviszonyokat és munkabéreket, továbbá a parasztbirtokok állatállományát, a parasztgazdaságok árutermelésbe való bekapcsolódásának a mértéke stb. is. Az ipari üzemek és a bányák száma, a bennük alkalmazott dolgozók rétegeződése is kimutatható az összeírás adataiból. (vö. Bottló i. m.)
Name of institution or personage holding object; identification number of object
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára IV.11.a. Vas megye adószedőjének iratai. Országos összeírások 1828. Nr. 189.
Written sources
Sziklay János -- Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai, VI. (Vas Vármegye) Budapest 1898.
Bottló Béla: Az 1828. évi összeírás. in: Kovacsics József: A történeti statisztika forrásai. Budapest 1957. p.242-272.
Tömböly János: Vas vármegye jobbágygazdálkodása az 1828. évi összeírás alapján. Pécs 1939. (48 lapra terjedő értekezés.)
File name
HU_VaML_55_B_0001 - HU_VaML_55_B_0014
Resolution
Oldalak: 300 dpi. Pecsét: 600 dpi.
Restrictions on use
Korlátozás nélkül
Date of documentation
2018-06-25
Person documenting
Kóta Péter

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content